برچسب شده برابری زن و مرد

آیا عدالت به معنای برابری است؟ 3
9,002

آیا عدالت به معنای برابری است؟

هدف از عدالت ایجاد برابری است اما ممکن است فقط زمانی موثر واقع شود که همه از جایی مشترک شروع کنند و به کمک یکسانی نیاز داشته باشند. برابری شاید به نظرناعادلانه بیاید اما با «برابر کردن زمین بازی» همه را به موفقیت نزدیک‌تر می‌کند.
زن و مرد: متفاوت اما برابر ؟ 34
19,662

زن و مرد: متفاوت اما برابر ؟

چاره کار این نیست که زن و مرد سعی کنند مثل هم شوند. آنها باید خودشان باشند و بدانند که خدا به هرکدامشان توانایی های منحصربه فردی داده که بااستفاده از آنها می توانند به اهدافشان برسند و اینکه مسئولیت اصلیشان استفاده کامل از آن توانایی هاست.
اهمیت مشارکت یکسان در ازدواج 0
4,016

اهمیت مشارکت یکسان در ازدواج

پـدرها و مـادرهـا، مسـئولـیـت هــایی خاص و خدا گونه در مــشارکتی یکسان دارند، و نه زن و نه مرد نباید بر دیگری سلطه پیدا کند. وقتی شریکهای زندگی به برابری و تساوی ارزش بگذارند، یـکدیگر را همانند خود می بینند و با یکدیگر با احترام رفتار میــکنند، نیازهای یکدیگر را در نظر می گیرند، و از همدیگر  حـمایت و پشتیبانی می کنند. شرکای برابر درمورد اهداف با یـکدیگر اتفاق نظر...