برچسب شده برخورد با اذیت و آزار دیگران

چرا انسانها همدیگر را قضاوت می کنند؟ 7
8,759

چرا انسانها همدیگر را قضاوت می کنند؟

وقتی به جای قضاوت کردن دیگران، اعتقادات و تصورات آنها را کشف کنید، دری برای گستردن خودآگاهی و پذیرش خود باز خواهید کرد. به جای اینکه اسیر دام نفس برای قضاوت دیگران شوید، اجازه بدهید واکنش‌ها و قضاوت‌هایتان برای دست یافتن به خودآگاهی بیشتر کمکتان کند و بنابرآن به خوشبختی و موفقیت بیشتری دست خواهید یافت. وقتی از قضاوت خود از دیگران بعنوان آینه‌ای برای...
چطور مودبانه به کسی بگوییم که باعث آزار و اذیت است؟ 13
18,256

چطور مودبانه به کسی بگوییم که باعث آزار و اذیت است؟

آیا کسی اذیتتان میکند؟ اگر می خواهید مودبانه او را از این کار بازدارید، این مقاله می تواند برایتان مفید باشد. مراحل ·      فکر کنید، "چه چیز این آدم من را اذیت می کند؟" ·      فکر کنید دوست دارید به خودتان چطور بگویند که باعث اذیت و آزار کسی هستید. ·      صبر کنید تا فردمورد نظر را تنها جایی پیدا کنید. به او بگویید که...