برچسب شده برداشتن ابرو

آرایش ابرو در 5 مرحله 3
18,204

آرایش ابرو در ۵ مرحله : نکات آرایشی

آرایش ابرو ۱-ابروها را تا ۳ هفته به حال خود رها کنید تا موهای ابرو رشد کنند. ۲- طرح و الگوی ابرو خود را با یک مداد ابرو و یا لب ترسیم کنید. سپس درون الگو را با مداد ابرو پر کنید. نکته: فرم صحیح ابرو زمانی است که ابتدای ابرو با مرکز پره بینی در یک راستا و قوس ابرو بالای ۳/۱ انتهایی چشم...