برچسب شده برطرف کردن نگرانی

تاثیرات نگرانی بر سلامتی و بدن 1
5,769

تاثیرات نگرانی بر سلامتی و بدن

آیا بیش از اندازه نگرانید؟ ممکن است در ناخودآگاهتان تصور می‌کنید اگر به اندازه کافی نگران باشید، می‌توانید از وقوع اتفاقات بد جلوگیری کنید. اما واقعیت این است که نگرانی تاثیراتی بر بدن دارد که ممکن است متعجبتان کند. وقتی نگرانی بیش از اندازه شود، ممکن است به احساس اضطراب بسیار زیاد تبدیل شود و حتی از نظر جسمی بیمارتان کند.
یکبار و برای همیشه از شر نگرانی هایتان خلاص شوید 17
29,410

یکبار و برای همیشه از شر نگرانی هایتان خلاص شوید

اگر هر روز کمی نگران شوید، چند سال از عمرتان کم می‌شود. اگر مشکلی وجود دارد، اگر می‌توانید آن را حل کنید. اما به خودتان یاد بدهید که نگران نشوید. نگران هیچوقت مشکلی را حل نمی‌کند. هیچوقت.. نگران شدن فقط وقت و انرژی ارزشمند شما را هدر می‌دهد؛ نگرانی پیرتان می‌کند.