برچسب شده بهداشت دختران

نکات بهداشت ویژه دختران و زنان 1
23,490

نکات بهداشت ویژه دختران و زنان

با رعایت برخی نکات بهداشت میتوانید به میزان زیادی از بروز عفونت های مجاری ادراری و مهبـلی جـلوگـیری بعمل آورید. نکته: تــرشحات طبیعی مهبل برای سلامت مهبل ضروری میباشد. در مهبل باکتریهای غیر بیماری زای طبیعی وجود دارنـد کـه وجـودشـان از بـروز عفونتهای باکتریایی و قارچی ممانعت بعمل می آورد. نکته: ترشحات طبیعی مهبل شفاف و یا سفید،رقیق و یا غلیظ بوده اما بی بو و ایجاد سوزش و خارش نمیکند....
بهداشت دهان و دندان 2
10,492

بهداشت دهان و دندان

دندان یکـی از اجـزای بسیار مهم بدن است که مراقبت از آن مـی تــواند نقش بسـزایی در سـلامـت و تـنـدرسـتـی عمومی بدن داشته باشد. دندانـهـای سـالم میتواننـد در خـوردن صـحیـح غـذا و لذت بـردن از آن و نیز جلوگـیـری از بوی بد دهان بسیار مؤثر باشند. بـنـابـرایـن رعـایـت بـهداشـت دهـان و دنـدان بـاید یکی از اولویت هـای بـهداشتـی برای هر فرد قلمداد گردد. در این بـخـش بـه بـرخی از روشهای مراقبت...
خانمها: دانستنیهای سلامتی در سنین مختلف
8,099

خانمها: دانستنیهای سلامتی در سنین مختلف

صدها یا شاید هم هزاران مقاله و کتاب و برنامه ی تلویزیونی وجود دارد که هر کدام به طریقی می خواهد به ما بگوید که چطور سالم و سلامت زندگی کنیم. چند نفر از ما برای تحقیق و جستجو و  خواندن این همه مطلب وقت داریم؟ به همین دلیل تلاش کرده ایم در این مقاله همه ی این کارها را یکجا برایتان انجام دهیم. البته...