برچسب شده به همسرم خیانت کردم

عاشق همسرم هستم، جذب فرد دیگری هم شده ام 6
19,575

عاشق همسرم هستم، جذب فرد دیگری هم شده ام

امیر حسین: خوب سحر جان پرسیدن این سؤال دل و جرات زیادی می خواهد. من به خوبی به یاد دارم که در ۴ ماه اول شروع زندگی مشترک، از یک خانم زیبای دیگری خوشم آمده بود. تو متوجه شدی و طوری با من برخورد کردی که واقعاً از کار خودم ناراحت و پشیمان شوم. با خودم فکر می کردم: “چه کار احمقانه ای انجام دادم”...