برچسب شده به همسرم چی بگم تا شاد بشه

حرفهایی که زنان عاشق شنیدنشان هستند 1
15,232

حرفهایی که زنان عاشق شنیدنشان هستند

چیزی وجود دارد که هر مردی لازم است درمورد همسرش از آن مطلع باشد: گفتن چه حرفهایی باعث خوشحالی او  میگردد. وقتی سخن از تعریف و تمجید بمیان می آید زنان  تـبـدیل به هیولای خـون آشـام گـرسـنـه ای می گـردند که  همیشه بیشتر و بیشتر و بیشتر طلب میکنند! و اگر شماخواسته شان را برآورده نمایید، در عـوض بـسیـار بـیـشتـر از طرف همسرتان مورد محبت...