برچسب شده بودجه

آیا از آینده مالی خود می ترسید؟! 6
8,103

آیا از آینده مالی خود می ترسید؟!

امروزه موج بحران اقتصادی سرتاسر جهان را در برگرفته است، به دنبال آن، عواقب این  رکود بارزگانی و داد و ستد، آینده مالی تمامی شرکتها، حتیّ شرکتهای بزرگ را تهدید می کند و به نوعی در این بین هر کسی، از مردم عادی ثروتمند و فقیر تا موسسات دولتی و خصوصی در پی آنند تا بتوانند خود را از این بحران نجات دهند.
6 روش ساده برای برنامه ریزی بودجه در خانواده 1
5,287

۶ روش ساده برای برنامه ریزی بودجه در خانواده

یـکـی از حــیـاتی تـرین مؤلـفه هـای بـرنـامه ریـزی مـالـی، یادگیری طریقه ی تقسیم و خرج کردن بودجه است. در این مقاله قصد داریم شما را با متدی بسیار ساده برای برنامه ریزی بودجه آشنا کنیم. این متد، شامل ۶ مـرحـلــه است که عبارتند از: قدم اول: درآمد مـاهـیـانه خـود را مشخص کنید. کلیه مبالغ دریافتی (مـثـل بـیـمـه تـــامین اجتماعی، مالیات بر درآمد، عوارض، حقوق بازنشستگی و…) و سایر منابع درآمد...