برچسب شده بوی بد عرق

مبارزه با بوی بد عرق بدن 3
9,429

مبارزه با بوی بد عرق بدن

برای شما هم اتفاق افتاده که در اتوبوس یا آسانسور، فردی درکنارتان قرار بگیرد که بوی بد بدنش آزارتان داده باشد؟ اگر چنین تجربه ای داشته باشید، به قطع می دانید که بوی عرق بعضی از افراد آنقدر بد و منزجر کننده است که به کلی حالتان را به هم می زند. اما چرا اینطور است؟ این بوی زننده از کجا می آید؟ بوی بدن...