برچسب شده بچه‌ دار شدن

آیا برای بچه‌ دار شدن آماده‌اید؟ 0
4,155

آیا برای بچه‌ دار شدن آماده‌اید؟

از لحظه‌ای که می‌فهمید باردار شده‌اید یا همسرتان باردار شده است، پدر/مادر شده‌اید. حتی اگر بارداری بی‌نتیجه مانده و منجر به سقط‌جنین شود، خاطره تاثیر شروع یک زندگی جدید همیشه با شما خواهد ماند. چه فرزندتان را به دنیا بیاورید و چه کودکی را به فرزندی بپذیرید، زندگی‌تان برای همیشه وارد مسیر جدیدی خواهد شد. الان دیگر فرزندی دارید که باید از او مراقبت کنید...
چگونه پدر خوبی باشیم؟ 1
6,256

چگونه پدر خوبی باشیم؟

اگر به تازگی خبردار شـده اید کـه همسرتـان بـاردار است، حـتـمــاً خـیـلی هـیـجان زده شـده ایـد. شـایـد فـکـر کـنـیـد احسـاسی کـه الان تـجربه مــی کنید فقط توام با شادی و خـوشبختـی باشد امـا واقـعیت این است که برای خیلی از مـردانی که برای بار اول می خـواند پـدر شوند، احساسات دیگری هم است که باید تجربه کنند. اگر احساس شوک، هراس، دست پاچگی، و ترس می کنید و یا فکر...
وقتی زنی مادر می شود 0
4,790

وقتی زنی مادر می شود

وقتـی بـرای اولـیـن بـار مــادر شــدم، ۲۲ سالم بود. خرداد امسـال کـه دخـتـر ۲۲ سـالـه ام بـچه دار شـد، مـادر بـزرگ خواهم شد. به عنوان زنی جوان، بـچـه دار شـدن و مـــادر شـدن در شـکل گـیری هویت من نقش موثری داشت. کار کردن و در عین حال بـچـه داری و مــراقبت از یک کودک، به من در پیدا کردن خودِ وجودیم کمک زیــادی کرد. با...
افرادی که قرار است بزودی پدر و مادر شوند 0
3,681

افرادی که قرار است بزودی پدر و مادر شوند

زمـانی که همسرم به من گفت او اولین فرزندمان را باردار شـده، مـن بـه شـدت احسـاس مسـئولیت کرده و ترس و فشار بی اندازه ای را در وجود خود احساس نمودم. ایـن احسـاس بـه خـاطـر چیزهایی که می دانستم به من دسـت نداده بود بلکه فقط به خاطر مطالبی بود که نسبت بـه آنـها آگـاهـی نداشتم. من نمی دانستم که باید انتظار چـه چـیــزی را داشته باشم به همین دلیل...