برچسب شده بیزنس

8 آموزه ی اکتسابی در شراکتهای تجاری 1
6,535

۸ آموزه ی اکتسابی در شراکتهای تجاری

بررسی روابط تجاری موفق و ناموفق نهایتاً ما را به سمت لیست قواعد کلی و آموزه های اساسی زیر هدایت می کند. ۱- پیش از انتخاب شریک موقعیت خود را به خوبی بررسی کرده و جایگاهتان را دریابید زمانیکه در کنار دیگران هستید مواضع خود را معین کنید. از سوی دیگر می بایست از مواضع طرف مقابل هم مطلع گردید . سپس توجه و تمرکز...