برچسب شده بیماری جنسی

رابطه جنسی دهانی و بیماری های مقاربتی 45
145,282

رابطه جنسی دهانی و بیماری های مقاربتی

چون اکثر افرادی که رابطه جنسی دهانی برقرار می کنند انواع رابطه جنسی دیگر را هم انجام می دهند، برای محققین خیلی سخت است که دریابند بیماری های مقاربتی تا چه میزان فقط از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می شوند. در عین حال، همه ما می دانیم که بسیاری از بیماری های مقاربتی متداول از طریق رابطه جنسی دهانی هم منتقل می شوند. اینها عبارتند...
بیماریهای مقاربتی و جنسی : نکات، درمان و پیشگیری 1
14,914

بیماریهای مقاربتی و جنسی : نکات، درمان و پیشگیری

مـتاسفانه این روزها شیوع بیماریها و عفونت هایی که از طریق ارتباطات جنسی منتقل می شوند بسیار گسترده شـده است و تمام افرادی که از نظر جنسی فعال هستند در معرض خطرات ناشی از این بیماریها قرار دارند. بـرخـی از آنـها  با درد، زخم و ترشحات زیاد همراه هستند امـا سـایر آنها بدون هیچ  گونه نشانه ای بوده و برای مدت زمـان طـولانی بـه صورت نهفته باقی مانده و ممکن...