برچسب شده تجمل گرایی

به دور از تجمل اما باشکوه زندگی کنید 12
14,715

به دور از تجمل اما باشکوه زندگی کنید

گاهی اوقات تمایز بین چیزهایی که نیاز دارید و چیزهایی که دوست دارید داشته باشید خیلی سخت است. قبل ازاینکه به مغازه بروید و وسیله ای را برداشته و به سمت صندوق بروید، از خودتان بپرسید آیا می توانید بدون آن وسیله زندگی کنید یا نه. اگر هنوز هم دوست داشتید آن را داشته باشید، ببینید آیا می توانید بیشتر صبر کنید. به تعویق انداختن...