برچسب شده تحصیل کرده

چطور خودتان را فردی تحصیل کرده نشان دهید 12
11,473

چطور خودتان را فردی تحصیل کرده نشان دهید

با کمک این مقاله میتوانید یاد بگیرید که چطور احترام دیگران را در محل کار، مدرسه، دانشگاه یا اجتماعات دیگر به دست آورید. مراحل ۱٫ موقع حرف زدن با دستورزبان صحیح صحبت کنید. جملات را کامل بیان کنید، در مواقع مناسب مکث کنید، و کلمات اضافی را از حرفهایتان حذف کنید. ۲٫ در حرف زدنتان از کلمات تکراری پشت سر هم استفاده نکنید. دایره لغاتتان...