برچسب شده تربیت کودک

روش تربیت فرزندان در سنین مختلف 4
26,422

روش تربیت فرزندان در سنین مختلف

چطور می‌توانید کاری کنید که فرزند یک ساله‌تان به دستگاه DVD نزدیک نشود؟ وقتی فرزند دبستانی‌تان از مدرسه به خانه می‌آید کفش‌هایش را پرت می‌کند، چه باید بکنید؟ چطور می‌توانید فرزندتان را ملزم به احترام گذاشتن به قدرت و نفوذتان کنید؟ سن فرزندتان هر چه باشد، داشتن ثبات‌قدم در تربیت اهمیت زیادی دارد. اگر والدین به قوانین و عواقبی که خودشان تعیین کرده‌اند پایبند نباشند،...
ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط 1
8,049

ادب کردن کودک دیگران: صحیح یا غلط

بحث زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد که اجازه داریم بچه‌های دیگران را ادب کنیم یا خیر. البته آنطور که به نظر می‌رسد هم پاسخ آن ساده نیست. عواملی که در این موضوع دخیل هستند شامل رویکردهای مختلف والدین می‌شود. هر انتخابی که درمورد این مسائل داشته باشید مطمئناً نظر همه والدین را جلب نخواهد کرد. این موضوع همیشه موضوعی بحث‌انگیز باقی می‌ماند. بنابراین بهتر...
توصیه هایی برای والدین: نکات مفید تربیت فرزندان 0
7,322

توصیه هایی برای والدین: نکات مفید تربیت فرزندان

من فرزندانم را دوست دارم، اما پدر یا مادر بودن کاری بسیار دشوار است! پدر/مادر بودن لذت زیادی دارد اما در عین حال کار سختی است. هیچ پدر یا مادری کامل نیست. همه ما اشتباه می کنیم. حتی پدر و مادرهای مهربانی که عاشق فرزندانشان هستند هم گاهی کارهایی می کنند که از روی قصد و غرض نیست، مثل داد زدن سر بچه ها یا...
اختلافات والدین در تربیت فرزندان 1
6,710

اختلافات والدین در تربیت فرزندان

حتی در بهترین ازدواج ها هم، زن و مرد بر سر تربیت بچه ها و شناساندن خوب و بد به آنها با یکدیگر اختلاف دارند. وقتی شما و همسرتان در رابطه با تعلیم و تربیت فرزندانتان اختلاف داشته باشید، جه باید بکنید؟ در این مقاله قصد داریم نقطه نظرات روانشناس بالینی دکتر راس پیترز را برایتان عنوان کنیم تا بفهمید که چطور می توانید این...
اصول اخلاقی مهم در تربیت فرزندان 0
6,302

اصول اخلاقی مهم در تربیت فرزندان

تـعداد کمی از اصـول و عقـایـد رفتاری وجود دارد که در طول زمان هـا و با گـذشت قــرن ها همچنان جاودان باقی مانده اسـت. ایـن اصـول و عـقاید، در همه ی فرهنگ ها، مذاهب و تـمدن هـا وجـود دارد. وجـه مشـتـرک هـمه ی اینها، فقط جـلوگیری از رفتـارهـای بـد و نـاشـایسـت نیست، بلکه این اصول و عقاید، جامعه ای را به وجود می آورد که در آن بچه هـا نـه تـنها...