برچسب شده تعیین هدف

اگر نمی دانید کجا می روید، به هیچ کجا نخواهید رسید 2
7,142

اگر نمی دانید کجا می روید، به هیچ کجا نخواهید رسید

چند نفر را می شناسید که انگار بی هدف در زندگی خود سرگردان هستند، گویی که هیچ مسیر و جهتی ندارند؟ پس وقتی نمی دانید که کجا می روید، هر راهی شما را به آنجا می رساند. بنابراین هر هدفی باید یک نتیجه مشخص داشته باشد. حالا ببینید یک نتیجه و برآیند مشخص چیست. ساده است، معنی آن این است که درمورد نتیجه و برآیندی...
تاثیرات زندگی معنادار و هدفمند 1
5,479

تاثیرات زندگی معنادار و هدفمند

زندگی معنادار طریقه ای است برای نائل شدن به شادکامی پاینده. زمانیست که زندگانی را با مفهومی خاص سپری می کنید و می دانید برای حیات خود هدفی اصیل دارید. پرسش این است: آیا در ورای زندگی شما دلیل و منطقی نهفته است؟ مقصود و و منظور شما از زندگی چیست؟ اندکی برای تفکر درباره زندگیتان زمان بگذارید. سوالات زیر می توانند شما را برای...
تعیین اولویتها در زندگی شغلی 0
4,027

تعیین اولویتها در زندگی شغلی

تجارت از جهات مختلفی شبیه به یک بازی است. شرکت در بـازی بـه نــوبه خود سرگرم کننده است، اما هدف شما هم زمـان با شرکت در آن، این است که خوب بازی کنید تا برنده شوید.باید درست مثل یک شرکت کننده در مسابقه عـوامـل رسیـدن بـه مـوفقـیـت را شنـاسـایـی کـرده و برای رسیدن به آنها تلاش کنید. انـجـام این کار بدون طرح و برنامه مناسب، عملی نیست. اگـر خواستار موفقیت هستید،...
تعیین هدف، ایجاد تغییر، و موفقیت! 6
6,757

تعیین هدف، ایجاد تغییر، و موفقیت!

تحقیقات به ما نشان می دهد که فقط %۳ از مردم برای خود هدف تعیین می کنند و این افراد هم معمولاً جزء ثروتمندترین افراد هستند. اما چرا باید این آمار اینقدر پایین باشد؟ دلایل مختلفی برای آن وجود دارد اما دلیل که ما می خواهیم به آن بپردازیم، این است که مردم معمولاً نمی دانند که چطور باید اینکار را انجام دهند یعنی نمی...
نحوه تعیین و دستیابی به اهداف شخصی 4
9,741

نحوه تعیین و دستیابی به اهداف شخصی

به جای داشتن یک برنامه ی ذهنی، مُشتی خیال و آرزوی مــبهم، بهتر است که برای پیشرفت و ترقی شخصی، روی  اهداف مشخص متمرکز شوید. مشخص کردن اهداف باعث می شود که بتوانید انتخاب های بهتری داشته و به اهداف کـوتاه و بـلنـد مـدت خـود بـرسـیـد و دستـاوردهــای خـود را بسـنجید. در اینجا چـند راه مشخص کردن اهداف را برایتان بازگو نموده و بـشـما بـرای...
برای دستیابی به اهدافتان: قاطر را دور بزنید 1
8,980

برای دستیابی به اهدافتان: قاطر را دور بزنید

تعیین هدف یکی از مهیج ترین فعالیتـهایی است که شما خود را درگیر آن می کـنـیـد. آیـنـده تــابناک  است و آکنده از احتمالات بی پایان، شـمـا نیز با برنامه ریزی منسجم قادر خـواهـیـد بـود بــه اهداف خود دست یابید. اما در میان این مـسیر خواه یا ناخواه، و دیر یا زود ناگزیر با یک سری موانع پیـش بـیـــنی نشده ای م واجه خواهید گشت که...