برچسب شده تمدد اعصاب

روشهای جلوگیری از اضطراب در امتحان 0
5,806

روشهای جلوگیری از اضطراب در امتحان

۱٫  قبـل از هر چیز، بایـد آمـادگـی لازم بـرای امتحان را پیدا کنید.از هر فرصتی برای خواندن و یادگیری مطالب استفاده کنید. از خواندن مطالب در لحظه های آخر بشدت خودداری کنید، و شب قبل حتماً خواب کامل داشته باشید. ۲٫  مکان و زمان امتحان را دقیقاً بخـاطر بسپارید، و وسائل لازم برای آن را از قبل تهیه کنید. سر وقت در جلسه حضور بـهـم رسانـید، نه خیلی زود...