برچسب شده تمرینات ترکیبی

تمرینات ترکیبی: عضلات حجیم تر،مدت زمان کوتاه تر 0
12,977

تمرینات ترکیبی: عضلات حجیم تر،مدت زمان کوتاه تر

اگر شما بازنشسته هستید، بی کار هستید، در سفر به سر می برید و یا یک ورزشکار فصلی می باشید که وقت آزاد بسیار زیادی دارید، می توانید ساعت های متمادی به باشگاه ورزشی بروید و حرکات کشش پاها، جلو بازو، پشت بازو، و سایر تمرین ها را تک به تک به صورت موضعی انجام دهید. اما بسیاری از افراد هستند که باید فعالیت های...