برچسب شده تمرینات تناسب اندام

5 فاکتور تناسب اندام هال بری 2
7,943

۵ فاکتور تناسب اندام هال بری

با اجرای این برنامه جدید میتوانید فیگورهای یـک ابر قهرمان را به خود بگیرید. پوشیدن لباس های تنگ و چسبان چرمی و بعد هم بـلند کردن دمـبـل و هـالـتـر را تـصـور کـنـید؟! اکثر ما اگر ملزم به گرفـتن چنین فیگورهایی شویم، به طور حتم سکته قلبی خواهیم کرد. اما هال بری زمانی که لازم بود با یک چنیـن لباس هـایـی در فیلم catwoman ایفای نقش...