برچسب شده توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی ( قسمت دوم ) 0
3,634

توصیه های ایمنی ( قسمت دوم )

۱- توصیه های ایمنی حین پیاده روی و بیرون از منزل * همواره امن ترین مسیر را برای رفت و آمد برگزینید. در کوچه و خــیابانهای پر رفت و آمد تردد کنید. از میانبرهایی که از میان  جـنگل، پارکینگ های خلوت، کوچه های خــلوت و کوره راهها میگذرند اجتناب کنید. * از مـعـرض دیــد قرار دادن پول نقد و دیگر اشیاء قیمتی مانند جواهر آلات جدا خودداری کنید. *...
توصیه های ایمنی ( قسمت اول ) 0
3,563

توصیه های ایمنی ( قسمت اول )

۱- ایمنی حین رانندگی و استفاده از خودرو سواری * وسایل خود از قبیل اشیاء قیمتی، بسته ها، کیف دستی و پـول را در مـعـرض دید قـرار نـداده و بـدون جـلـب تــوجه اقدام به جـابـجـایـی آنـهـا کـنـید. بهتر است اینگونه وسایل را در صندوق عقب خودرو قرار دهید. * خـودرو خـود را حـتـمـا در یـک مـکـان بــا روشـنایی کافی پارک نمـایید .تا آنجا که ممکن است از پارکینگهای عمومی...