برچسب شده تکنیکهای برقراری ارتباط

ارتباط و صحبت با همسر: کلید تفاهم و عدم درگیری 3
8,772

ارتباط و صحبت با همسر: کلید تفاهم و عدم درگیری

بـرای بـرخـی از مـا ابـراز احسـاسـات کـمی دشـوار است و خـیـلی ها هم اصلاً دوست ندارند که احساساتشـان را بـه زبان بـیـاورند. ایـن مسئـله بـرای دوسـتان یــا همسران این افرد خـیلی سـخت اسـت چـون وقـتی مشکلی پیـش می آیـند نـمی فهمند که اشکال کار کجاسـت. سـوء تـفاهـمات روی هـم جـمـع شـده و ایـن تصورات نادرست باعث پژمرده شدن و کمرنگ شدن تدریجـی رابـطـه خـواهد شــد. در این مـقـاله نکاتی را برایتان عنوان...
رابطه درمانی: چگونه سر صحبت را باز کنیم؟ 23
38,965

رابطه درمانی: چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

من خیلی خجالتی هستم و نمیـدانـم باید از کجا سر صحبت را باز کنم. مشاور عزیز: من یک مرد ۳۵ ساله خیلی خجالتی هستم که هیچ وقت یاد نگرفته چگونه می تواند سر صحبت با یک خـانم را باز کند؟ اصلا نمی دانم که در چنین شرایطی باید در مــورد چه چیزهایی حرف بزنم؛ بهمین دلیل هم معمولا حـرفی بـرای گـفتن ندارم. رفته رفته تمام...