برچسب شده جبرا اشتباه

پندهایی برای آقایون برای جبران اشتباهاتشان 1
6,804

پندهایی برای آقایون برای جبران اشتباهاتشان

زمانیکه سهواً دچار خطایی می شوید چه کاری کنید تا خانم ها شما را ببخشند… خوب… همسرتان کنترلش را از دست داده…. و انگار این دفعه با همیشه فرق می کند…. تعداد نصایحی که به آقایون در مورد روش های طلب بخشش از خانم ها می شود، بسیار زیاد است. باید توجه داشت که وقتی دو نفر عاشق هم می شوند، کاملاً طبیعی است که گاهی...