برچسب شده جذب انسانها

10 قدم برای جذب انسانها ، ایده ها و فرصتهای عالی 15
11,654

۱۰ قدم برای جذب انسانها ، ایده ها و فرصتهای عالی

۱) حقیقت را بگویید منظور این نیست که فقط دروغ نگویید. گفتن حقیقت حد مشخصی دارد، که با در نظر گرفتن آن هم خودتان احساس آزادی و راحتی خواهید کرد و هم دیگران به سمتتان جلب می شوند. باید سعی کنید حقیقت را از موضع عشق بگویید، نه از موضع قدرت یا ترس. ۲) خودتان باشید منطقی باشید. خودتان را به همان صورت که هستید...