برچسب شده جسور

ترس را از زندگیتان بیرون کنید 3
4,949

ترس را از زندگیتان بیرون کنید

در کتب آسمانی می خوانیم که ترس از غیر خدا امری غیر منطقی است و اولین کلماتی که به زبان می آید این است: “فقط از خدا بخاطر عذابش در برابر اعمال ناشایست خود بترسید.” اجازه بدهید در این فصل این کلمات را به یاد بیاوریم و به بررسی نقش ترس در زندگی بپردازیم. یادم می آید وقتی بچه بودم یک روز وقتی داشتم دوچرخه...