برچسب شده جمع کردن حواس

یاد بگیریم چیزی را گم نکنیم 0
6,043

یاد بگیریم چیزی را گم نکنیم

غیر ممکن است کسی پیدا شود که تا به حال این اتفاق برایش نیفتاده باشد که چیزی را گم کند یا جای چیزی را فراموش کند. این اتفاقات معمولاً در بدترین لحظات برای آدم می افتد، مثلاً وقتی برای رفتن سر کار دیرمان شده است، هرچه می گردیم کلیدهایمان را پیدا نمی کنیم. اما این اتفاقات فقط نتیجه ی طبیعی زندگی های شلوغ خودمان است....