برچسب شده جملات گاندی

10 اصل از گاندی که میتواند شما و دنیایتان را متحول کند 13
28,073

۱۰ اصل از گاندی که میتواند شما و دنیایتان را متحول کند

وقتی شروع به اسطوره ساختن از افراد کنید- حتی اگر کارهای خارق العاده ای انجام داده باشند- این خطر وجود دارد که دیگر نتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. ممکن است کم کم فکر کنید که شما هرگز نمی توانید به چیزهای مشابه آنها دست یابید زیرا آنها خیلی متفاوت هستند. بنابراین مهم است که به یاد داشته باشید همه ما گذشته از اینکه چه...