برچسب شده جنایت

توضیحات منطقی برای رفتار مجرمانه در کودکان 3
7,408

توضیحات منطقی برای رفتار مجرمانه در کودکان

به نظر می‌رسد این روزها تعداد کودکان و نوجوانانی که به سمت رفتارهای مجرمانه گرایش پیدا می‌کنند بیشتر می‌شود. این نسل خانواده‌ها و همه جامعه را نگران کرده است. مهمترین راه برای برخورد با این مسئله، کمک به کودکان و نوجوانان برای تغییر رفتارهای منفی خود به رفتارهایی مثبت‌ است. مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باعث می‌شود این کودکان  به طریقی نادرست واکنش نشان...
چرا انسانها مرتکب جرم و جنایت می شوند؟ 1
17,581

چرا انسانها مرتکب جرم و جنایت می شوند؟

با گذشت زمان، جرم و جنایت بیشتر و بیشتر شده و احساس امنیت کمتر می‌شود. دولت کشورهای مختلف اعمال و اقدامات سختگیرانه‌ ای پیش گرفته و قوانین جدیدی دربرابر جرم و جنایت وضع می‌کنند. اما آیا تابحال کسی به این فکر کرده که چرا میزان جرم با این سرعت رو به افزایش است؟ اصلاً چرا انسانها مرتکب جنایت می‌شوند؟
خشونتهای خیابانی: علل و روشهای پیشگیری 4
10,187

خشونتهای خیابانی: علل و روشهای پیشگیری

پیش‌گیری از خشونت خیابانی نیازمند همکاری و همفکری متخصصین سلامت عمومی جامعه و سایر رشته های دانشگاهی، اجرای قانون و مقامات سیاسی جامعه می باشد. برنامه‌های پیش‌گیرنده باید برای تعیین استراتژی‌های موثر به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. علاوه بر این، استراتژی‌های قانونی و سیاسی می‌تواند بر تلاش‌های سلامت عمومی برای کمک به کاهش هزینه‌های ناشی از خشونت‌های افراد کمک کند.
روانشناسی جرم و جنایت 6
11,491

روانشناسی جرم و جنایت

درست مثل سلامتی، داشتن تجهیزات روحی و معنوی طبیعی نیز یک نعمت است. وقتی فرد از این جنبه دچار نقصان باشد، ممکن است مرتکب جرم و جنایت شود. تجهیزات معنوی انسان شامل موارد زیر است: