برچسب شده جوک رشتی

جوک‌ و قومیت پرستی در فرهنگ ایرانی 16
15,887

جوک‌ و قومیت پرستی در فرهنگ ایرانی

چرا جوک‌های ما به سمت بی ‌ارزش‌ کردن و غیر انسانی ‌کردن گرایش دارد و درمورد برخی گروه‌ های خاص و مخصوصاً خانم‌ ها انتقاداتی ناعادلانه می‌کند؟ چرا نباید از چشم‌های انسانی خود استفاده کنیم و برای دیگران ارزش قائل باشیم؟ از خیلی چیزها و موقعیت‌ها می‌شود جوک درست کرد. ما ایرانی‌ها کلاً به جوک ساختن گرایش قوی داریم.