برچسب شده خواب دیدن

ساعت بیولوژیک بدن 6
10,096

ساعت بیولوژیک بدن

شما  “سحر خیز” میباشید  یا “شـب زنده دار”؟ آیا تاکنون شـده کـه زودتـر از زنـگ سـاعـت  به طـور خـودکــار از خواب برخیزید؟ بطور کلی ساعت درونی بدن شما به شما کمک می کـنـد تا فعالیت خود را در ساعات روز افزایش داده و در تــاریکی و شب هنگام از شدت آنها بکاهید و به استراحت بپـردازیـد. هـمـچـنـین چـرخـه خـواب و بـیــداری، فـعالیت و اسـتـراحت، حرارت...
چرا انسانها خواب می بینند 0
14,116

چرا انسانها خواب می بینند

چرا انسان ها خواب می بینند ، تعابیر خواب ها چیست، چه رازهایی در آنها نهفته است و … از مواردی هستند که در مقاله امروز در مورد آنها بحث می کنیم. علاقه به خواب و رویا پیشینه ای به قدمت تاریخ بشریت دارد. یکی از کتاب های آسمانی مانند “قرآن” و “انجیل” سرشار از داستان های مختلف در مورد خواب و رویا می باشد...