برچسب شده خواسته دختران در سنین مختلف

چطور با یک خانم پولدوست کنار بیایید! 9
12,463

چطور با یک خانم پولدوست کنار بیایید!

سریعترین و شاید تنها راه مقابله با خانم پول دوست این است که  : برای او ولخرجی نکنید و دست از حمایت مالی خود برای او بکشید و ببینید آیا باز هم با شما می ماند یا خیر ؟! او را به رستوران های گران قیمت نبرید! برایش هدیه نخرید ! وقتی با او بیرون هستید خرجی نکنید !
دختران در سنین مختلف چه می خواهند؟ 3
13,584

دختران در سنین مختلف چه می خواهند؟

یـک دختـر یک مـرد را می خواهد – یک مرد ثروتمند، موفق، جـذاب، تنومند، با استعداد، با محبت، پدری مهربان بـرای فرزندانش و یا یک دوست… جـزئیات متفاوت میـباشد امـا یک نکته اساسی وجود دارد و آن این است که او یـک مـرد را می خواهد. مرد مطلوب هر دختری همچـنانـکه سنش افزایش می یابد دستخوش تغییر میگردد: دختر ۲۲ ساله: او یک شاهزاده در قصر را می خواهد....