برچسب شده خود ارضایی

تاثیر سایتها و تصاویر مستهجن بر کودکان و نوجوانان 2
13,911

تاثیر سایتها و تصاویر مستهجن بر کودکان و نوجوانان

در حالیـکه تـصاویر مـحرک جنسی (pornography) به طرق مختلف می توانند بـر روی کـودکــان تــاثیر گذار واقع شوند، باید به شما اطمینان خاطر دهیم که هـر کودکی که تصاویر مـحـرک جنسی را نگاه می کند، لزوماً تـحت تـاثـیـر آن قرار نمی گیرد؛ حتـی اگــر بخواهیم شدید ترین حالت ها را نیز در نظر بگیریم، باز هـم نـمی توان اظـهـار داشـت کــه همه کـودکـان به یک اندازه دچار آسیب های روحی و...
بررسی خودارضایی از نقطه نظر علمی 2,052
1,501,882

بررسی خودارضایی از نقطه نظر علمی

در این مطلب بصورت کامل با مضرات و خطرات خودارضایی بر اساس تحقیقات علمی آشنا می شوید. فروید، “پدر” علم روانکاوی، بر این باور است که برقراری رابطه جنـسی در انسان از دو خـواستگاه متفاوت نشات می گیرد. رویـکرد اولـیه غـریزی یـا فیزیـولوژیـک اسـت و دیـگری پـی آمد مـاهیـت نفسانی-عـاطفی انسـان ـاست. با در نظر گرفتن دیـدگاه فیـزیولوژیک، رابطه ی جنسی در نتیجه رشـد ویژگی...