برچسب شده خوشحالی

زندگی شاد و سرخوش داشته باشید 0
4,051

زندگی شاد و سرخوش داشته باشید

هـر روز که مـی گذرد، نشستـه ایم و شـاهـد هستـیم کـه چطور زندگیـمان بــدون اینکه رضایتی از آن داشته باشیم، سپری میشود. اکثر آدمـها زندگی هایی پرفشار و مشغله دارند، و نگران این هستند کـه مبـادا کـاری کـه لازم بوده را بـرای آینـده شـان انجام نداده باشند، فرزندانشان را بـزرگ مـی کنـنــد، و با کار و درس و چیـزهـای دیـگر خـودشـان را خسته می کنند. بـرای شـما هـم آشناست؟ اگر این...
کشف راز شاد زیستن 1
4,734

کشف راز شاد زیستن

بیشتر مردم هنگامی کـه مـی خــواهند در مورد شادی و خـوشحالی صـحـبـت کـنـنـد از فـعـل هـای زمـان گـذشـته اسـتـفـاده مـی کنند. چند بار از دوستان خود شنیده اید: “اگـر مـن مـرد ایـده آل زنـدگی ام را پیدا کنم، از آن به بعد شـاد خـواهـم بـود.” امـا خـوشحالی موقعیتی نیست که شـما بـرای آن انتظار بکشید. شادکامی احساس رضایت از خودتان، جایی که در آن هستید و مکانی که می خواهید بروید،...
12 روش برای خوشحال تر زیستن 0
4,087

۱۲ روش برای خوشحال تر زیستن

خـوشحالی یک وضعیت خاص ذهـنـی اسـت. هـر فـردی در زنـدگی خـود روزهـایی را تجربه نموده که برایش خوشایند نبوده است. اما ناخرسندی مزمن میتواند سلامتی، شغل و روابط شما را تحت تاثیر قرار دهد. بجز هـرگونه مشکـلات پزشکی یا افسردگی های بلندمـدت که نیازمند تجویزهای طبی و مساعدت حرفه ای می باشند، می توانـیـد مـیزان خوشحالی خود را کنترل نمایید. بـه خـوشـحال بـودن فـکر کـنـیــد تا احساس و ظاهر بهتری بدست آورید....
رموز شادکامی و تندرستی 1
4,070

رموز شادکامی و تندرستی

– سـعی کـنید تا جایی که میتوانید از سکون و بی تحرکی دوری ورزید. فقط یکجا ننشینید! گاه و بیـگاه به خود فرصت هایی بدهید تا عمیق تر به درونتان نگاه بیندازید. با محیط پـیـرامـون خـود اخـت شوید و امکان  لذت بردن از زندگی را برای خود ایجاد نمایید. – بـه آرامـی پـیاده روی کنـیـد. لازم نیست حتماً بدوید. یک کیـلومتر پـیــاده روی آهسته و ملایم نسبت به یک...
9 روش برای شاد زیستن 0
6,450

۹ روش برای شاد زیستن

آیـا واقعاً شاد هستید؟ آیا می دانید معنی واقعی شادی چیست وبرای رسیدن به آن چه راه هایی را باید پیمود؟ این پرسش هـا تـوسـط  کـسـانــی پرسـیـده می شونـد کـه بـراستی دنبال شادی و خـوشبـخـتـی بـاشند. مـن خودم همیشه سعی کرده ام طـوری زنــــدگی کنم که با حفظ شادی و خـوشبـخـتـی خـودم، بــاعـث بدبختی و ناراحتی کـسان دیگر نشوم. اگر می خواهید شاد باشید، بـاید باور کنید که می توانید و توانایی رسیدن...
چه چیزی در روابط شما را خوشحال می کند؟ 0
5,447

چه چیزی در روابط شما را خوشحال می کند؟

باید بدانید که از ارتباطات خود چه می خواهید، بعد هم با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس کامل ادامه راه را بپیمایید. باید نیازها و خواست های خود را به صورت دو جانبه با یکدیگر در میان بگذارید. روابط مشترک میان یک خانم و آقا زمانی به بن بست می رسد که هر یک از طرفین از پاسخگویی به نیازهای طرف مقابل خود باز...