برچسب شده خوش تیپی

با ظاهری آراسته در اولین ملاقات بیشترین تاثیر را بگذارید 1
4,938

با ظاهری آراسته در اولین ملاقات بیشترین تاثیر را بگذارید

شاید این امر قدری سطحی به نظر برسد اما حقیقت دارد. مردم به شما نگاه می کنند و در یک لحظه شما را بر اساس شکل ظاهری و طرز لباس پوشیدنتان ارزیابی می کنند. با تغییر شیوه لباس پوشیدن می توانید خود را بسیار ثروتمند جلوه دهید اما اگر از لباس هایی استفاده کنید که مختص افراد مشروب خور است و لکه های سس خردل...