برچسب شده دارو ام اس

همه چیز درباره بیماری MS - بخش دوم 34
65,852

همه چیز درباره بیماری MS – بخش دوم

داروهای مختلفی برای کنترل مشکلات همراه با MS وجود دارد. جدول زیر مشکلات متداول همراه با این بیماری را لیست کرده، نمونه هایی از درمان های دارویی یا غیردارویی را معرفی کرده و توضیحاتی نیز درمورد این مشکلات و کنترل آنها ارائه می دهد.