برچسب شده درباره دیابت

مطالبی در مورد بیماری دیابت 1
10,140

مطالبی در مورد بیماری دیابت

 به آن در طول بحث الزامی است ذکر می شود. ۱- آیا در من ریسک ابتلا به دیابت نوع ۲ وجود دارد؟ ۲ نوع دیابت وجود دارد. در نوع اول بدن انسان به هیچ وجه انسولین ترشح نمی کند( هورمونی که اجازه ورود گلوکز “قند” را به سلول های بدن برای تولید انرژی می دهد) و در دیابت نوع دوم انسولین یا به میزان لازم...