برچسب شده درباره چه چیزهای حرف بزنیم

رابطه درمانی: چگونه سر صحبت را باز کنیم؟ 23
39,037

رابطه درمانی: چگونه سر صحبت را باز کنیم؟

من خیلی خجالتی هستم و نمیـدانـم باید از کجا سر صحبت را باز کنم. مشاور عزیز: من یک مرد ۳۵ ساله خیلی خجالتی هستم که هیچ وقت یاد نگرفته چگونه می تواند سر صحبت با یک خـانم را باز کند؟ اصلا نمی دانم که در چنین شرایطی باید در مــورد چه چیزهایی حرف بزنم؛ بهمین دلیل هم معمولا حـرفی بـرای گـفتن ندارم. رفته رفته تمام...