برچسب شده درد

با کمک ذهنتان، دردتان را تسکین دهید 1
6,780

با کمک ذهنتان، دردتان را تسکین دهید

درد مزمن حس ساده‌ای نیست و تحت‌تاثیر روش‌هایی است که مغز سیگنال‌های درد را پردازش می‌کند. درواقع، درد مزمن برحسب باورهای فرد درمورد سیگنال‌های درد خود، می‌تواند واکنش‌های بسیار قوی احساسی، مثل ترس، اضطراب یا حتی وحشت، برانگیزد. تنفس عمیق و ریلکسیشن نقاط شروع خوبی برای کنترل درد مزمنتان است. تنها نقطه مثبت درد مزمن می‌تواند این باشد که مغز می‌تواند تا اندازه‌ای نحوه کنترل...
درد احساسی چیست؟ 7
9,417

درد احساسی چیست؟

درد احساسی را می توان به عنوان غم و اندوهی سوزناک توصیف کرد که نشات گرفته از تجربیات تلخ و دردناک عاطفی باشد (مانند از دست دادن عزیزان) و می تواند از مواردی نظیر افسردگی، اضطراب، ناامیدی، ترس، و احساس گناه ریشه بگیرد. در این حالت اگر شخص مرتباً به وقایع تلخ گذشته رجوع کند و آنها را همواره در ذهن خود مرور نماید شرایط...
رهایی از دردها و رنجهای گذشته 3
6,872

رهایی از دردها و رنجهای گذشته

همه افرادی که بر روی این کره خاکی زندگی می کـنند، به نحوی درد و رنج هـای گونـاگـونی را در طــول زنـــدگی خود تجربه میـکنند. فقیر یا ثروتمند، زن یا مرد، سفید یـا سیاه، به هر حال هر کس به نحوی چنین مسئله ای را در زندگی خــود تجربه کرده است. به قول یکی از دوستان من: “ما از  بـدو تولد عذاب کشیدن را تجربه...
درد و افسردگی 1
8,998

درد و افسردگی

دردهای جسمانی و ناراحتی های روانی درمانـهای تقریباً یکسانی دارند. درد، به ویژه اگر مزمن باشد، نه تنها باعث ایجاد مشکلات فـیزیکی در فرد می شود، بلکه برای احساسات و عواطف او نیز مـشکـل ســاز خـــواهـــد شد. در این حالت، شرایط ویژه ای برای فرد به وجود می آید که بر روی عملکرد ذهن، فکر، و رفتار او تاثیر گذاشته و ممکن اســـت او را به سمت تنهایی، کم تحرکی، و...