برچسب شده درد حین رابطه

رابطه جنسی دردناک : پیشگیری و درمان 71
320,703

رابطه جنسی دردناک : پیشگیری و درمان

سه نامه که در ابتدا آمده است، نمونه‌ای از تجربیات زنانی است که روابط‌ جنسی برایشان دردناک است و پاسخی که در مقاله آورده‌ایم، همه این موقعیت‌ها را در بر می‌گیرد. علل درد واژن طی رابطه‌ جنسی به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شود. علل اولیه علت‌هایی هستند که مسئول درد و ناراحتی اولیه هستند. علل ثانویه آنهایی هستند که با ادامه رابطه‌...