برچسب شده درسهای آموزنده

دو درس مدیریتی که طبیعت به رهبران یاد می دهد 1
12,694

دو درس مدیریتی که طبیعت به رهبران یاد می دهد

طبیعت اجازه می دهد تصمیمات خوب گرفته شوند. اگر درست انتخاب بکنید، حتماً موفق می شوید. اگر اشتباه انتخاب کنید شکست می خورید. طبیعت هیچ کنترلی ندارد. طبیعت مشوق استقلال است. وقتی رهبران سازمان به روش های کنترل برای مدیریت تکیه می کنند، توانایی سازمان برای واکنش دادن یا سازگار شدن با تغییر را از بین می برند. برای موفق شدن رهبران باید یاد بگیرند...
درسهایی برای زندگی 0
4,500

درسهایی برای زندگی

۱- اعتماد سازی سالها بطول می انجامد، اما ممکن است در عرض چند ثانیه از میان برود. ۲- در این دنیا اهمیت ندارد که چه چیزهایی دارید، بلکه این مهم است که چه کسی را در زندگی خود دارید. ۳- هنگامی که خود را با دیگران مقایسه میکنید در واقع ارزش وجودی خود را زیر سوال میبرید. ما همگی افرادی بی همتا و منحصر بفرد...
درسهایی برای زندگی 0
4,190

درسهایی برای زندگی

۱- مشکلات حل نگردیده، تکامل یافته و ساختارشان تغییر می یابد. ابعاد، تاثیرات و هزینه هایشان نیز فزونی می یابد. ۲- اعتماد بیش از حد به تکنولوژی خطاست. از هر اطلاعاتی نسخه پشتیبان تهیه کنید. ۳-اجازه دهید اعمالتان گویای ارزشهایتان باشند. ۴- شاد زیستن خودخواهی نیست. بلکه حق بدیهی هر انسانیست. ۵- در پی شادی بودن نیز حق انکار ناپذیر هر فردی است اما همیشه...