برچسب شده درس مهم

دو درس مهم برای زندگی 24
15,147

دو درس مهم برای زندگی

خیلی اوقات در زندگی به خاطر تصمیماتی که میگیریم و شرایطی که در مسیرمان ایجاد می شود می افتیم، مچاله می شویم و روی کثیفی زمین می خوریم و آنگاه احساس می کنیم که دیگر ارزشی نداریم. اما هیچ اهمیتی ندارد که چه اتفاقی افتاده و یا خواهد افتاد، شما هرگز ارزشتان را از دست نخواهید داد. شما خاص هستید، هیچگاه اجازه ندهید ناامیدی های...