برچسب شده درمان آکنه

آکنه : شناخت و شیوه های درمان 3
15,868

آکنه : شناخت و شیوه های درمان

آکنه چیست: آکنه یک نوع ضایعه التهابی پوست میباشد. شـیـوع ایـن بــیماری تا چه حد است: آکنه %۹۰ جـوانـان ۲۴-۱۲ سال را گریبانگیر خود میکند. اما افـراد ۴۰-۱۰ سـال را نـیـز مـمـکن اسـت شــامل گردد. آکـنـه چـه تـاثـیـراتـی مـمـکن است بر روحیه فرد مـبـتـــلا بگذارد؟ افراد مبتلا به آکنه معمولا دارای خصوصیات زیر میباشند: ۱- اعتماد بنفس  پایین. ۲-احساس عدم امنیت. ۳-رفتارهای خشونت آمیز. ۴-...