برچسب شده درمان انزال زودرس

راهنمای خانم ها برای درک انزال زودرس
49,609

راهنمای خانم ها برای درک انزال زودرس

این آرزوی همه مردان است که بتوانند حین رابطه جنسی آنقدر خوب خود را کنترل کنند و نگه دارند تا همزمان با همسرشان ارگاسم شوند. فکر نمی کنم که تعداد مردانی که بتوانند اینکار را بکنند زیاد باشد. اما درواقعیت اکثریت خانم ها با عمل جنسی نیست که ارگاسم می شوند، حتی اگر همسرشان رابطه جنسی را خیلی طول بدهد اکثریت مردهای جوان و سالم...
انزال زود رس : علت و درمان و عوامل
9,529

انزال زود رس : علت و درمان و عوامل

انزال زود رس چیست؟ انزال زود رس بـه انـزالی غیر قابل کنترل گفته می شود که قـبـل از نـزدیـکـی و انـجـام رابطه ی جنسی و یا مدت زمان بسـیـار کـمـی پـس از آن بـا میزان تحریک  کم و خلاف میل فـرد انـجـام گیـرد. ایـن مسئـلـه مـی تـواند بـاعث نارضایتی جـنسـی در هـر دو طــرف شـده و اضـطـراب نـاشـی از ایـن مشـکـل را بیشـتـر کنـد. انـزال زود رس یکی از متداول ترین نـارسایی...