برچسب شده درمان بوی بد آلت

خانمها: از بین بردن دائم بوی آلت تناسلی
68,682

خانمها: از بین بردن دائم بوی آلت تناسلی

اگر شما هم جزء میلیون ها زنی هستید که در یک نقطه از زندگیتان دچار عفونت در دستگاه تناسلی شده اید، مطمئناً هربار که از عطر یا صابون استفاده نکرده باشید، بویی زننده از اندام جنسی خود به مشامتان می خورد. گاهی اوقات هم ممکن است همسرتان در این باره انتقاد کند.