برچسب شده درمان شکستگی دست و پا

همه چیز درباره شکستگی استخوان ها 13
52,595

همه چیز درباره شکستگی استخوان ها

استخوان‌های شما خیلی محکم هستند اما چیزهای خیلی محکم هم ممکن است بشکنند. درست مثل یک مداد چوبی، استخوان‌ها اگر تحت فشار قرار گیرند، خم می‌شوند. اما اگر این فشار خیلی زیاد یا خیلی ناگهانی باشد، ممکن است استخوان‌ها بشکنند. وقتی استخوانی می‌شکند به آن شکستگی یا ترک می‌گویند. راه‌های زیادی برای شکستن استخوان وجود دارد. این شکستگی ممکن است از یک ترک برداشتن یا...
پوکی استخوان : روشهای پیش گیری 0
5,544

پوکی استخوان : روشهای پیش گیری

بـر اسـاس بـرآوردهـــای اخیر تقریبا ۱ نفر از هر ۴ خانم و ۱ نفر از هر ۸ مرد بالای ۵۰ ســال مبـتــــلا بــه بیماری پوکی استخوان هستند. پـوکی استـخـوان در مـراحـــل اولــیـه به نوعی یک بیماری خـاموش مـحـسوب مـی شـود و هــیچ نــشانه مشخصی ندارد. این بیماری ریسک شکستگی استخوان ها به ویژه استخوان لگن، ستون مهره ها و مچ را افزایش می دهد و تاثیر بسیار ویرانگری بر روی...
شکستن مفاصل 1
7,721

شکستن مفاصل

شکستن مفاصل(CRACKING/POPPING JOINTS): عـبارت است از دستکـاری مـفاصـل، مـانـند خم کردن مفاصل در وضعیتهای غیر معمول که ایجاد صدای قابل شنیدن میکند. ساختار مفاصل سینوویال: این مفاصل از دو استخوان تشکیل شده اند که در سطح غضروف شان با هم در تماس می باشند. در واقع غضروفها مانند یک ضربه گیر در بین استخوانها عمل کرده و اجازه میدهند حرکت استخوانها  با کمترین اصطکاک صورت گیرد....