برچسب شده دروغگویی

چرا سیاستمداران غربی دروغ می گویند؟ 10
5,627

چرا سیاستمداران غربی دروغ می گویند؟

وقتی در کشورهای غربی نزدیک به برگزاری انتخابات می‌شود، مسابقه چهارساله فریب‌ها، نیمه-حقیقت‌ها، گمراه‌سازی‌ها و دروغ‌ها و به عبارت دیگر چالش برای بردن قلب و فکر رای‌دهندگان آغاز می‌شود. در این مقاله سعی خواهد شد جانب بیطرفی رعایت شود. با این فاصله نزدیک تا انتخابات ریاست‌جمهوری، این فریب‌ها ممکن است به اوج خود برسند و تمام تلاش ما روشن کردن دیدگاه شما نسبت به این...
10 دروغ مردان به زنان 0
7,052

۱۰ دروغ مردان به زنان

از آنـجایـی که در مـورد دروغـهای سـخن به مـیـان آوردیـم عدالت و مساوات را در  آن دیدیم که ۱۰ دروغ شـایع مـردان  به زنان را  نیز بازگو نماییم.  دروغ شماره ۱۰ :  اصلا چاق نیستی حتما برای شما خیلی پیـش آمـده که قبل از رفتن به میهمانی  بـعد از ساعـتـها از اتاق خواب بیرون می آیـیـد و از  همسـرتان سـوال می کنید: ” تـوی ایـن لبـاس...