برچسب شده درک

روانشناسی درک و پیش بینی واکنشهای افراد 0
10,795

روانشناسی درک و پیش بینی واکنشهای افراد

تا کنون چند مرتبه اتفاق افتاده که این جمله را شنیده باشید: “من نمی توانم او را درک کنم؟” گاهی اوقات به نظر می رسد که همه ما تصور می کنیم که افراد مجازند تا در برابرمان رفتارهای غیر منطقی و پیش بینی نشده ای را به نمایش بگذارند و عده ی بسیار زیادی نیز بر این باورند که هیچ اشکالی ندارد که اطلاعی از عملکرد رفتاری طرف مقابل...
ادراک بین فردی 0
6,201

ادراک بین فردی

ادراک بـیـن فــردی(interpersonal perception) اشــاره دارد بر نــوع نـــگـرش و قـضـاوت یـک شـخـص بـنـام ادراک کـنـنـده (PERCEIVER) در مورد شخص دیگری بنام هدف(TARGET). آشـنــایی با اصول کلی و تعاملات بین ادراک کننده و شخص هدف، شما را در بهبود روابط یاری میکند. مدل روابط اجتماعی: ۱- ادراک کننده(PERCEIVER): چـگونـه فـرد تـمــایل دارد دیگران را ببیند و مورد قضاوت قرار دهد. ۲- هدف(TARGET):چگونه فرد توسط دیگران بطور کلی قضاوت گردیده...
ارتقای قدرت درونی و درک بهتر از زندگی 3
7,237

ارتقای قدرت درونی و درک بهتر از زندگی

در این مقاله قصد داریم شما را با یکی از موثرترین ابزارهای خود-بهسازی یا تزکیه نفس آشنا کنیم. این تکنیک به تقویت ذهن، ارتقاء شغلی و کفایت و توانایی کلی شما کمک می کند. شایان ذکر است که این متد ساده از هر کتاب خودسازی و جلسات انگیزشی موثرتر است. این فرمول ساده برطرف کننده ی انتقاد از خود، ترس و استرس است. در هر...