برچسب شده دلایل شکست عشقی

در زیر 15 دلیل اصلی جدا شدن زوج‌ها از هم را قید می‌کنیم: میل به استقلال علاقه ‌مند شدن به فردی دیگر خیانت ناسازگاری جسمی 15
21,316

۱۵ دلیل برهم خوردن رابطه ‌های عاشقانه

اگر تاریخچه ازدواج را در نظر بگیریم، همه قبول می‌کنیم که ازدواج همزمان با خلقت آغاز شده است. زن و مرد هم از نظر بیولوژیکی و هم ذهنی با هم متفاوت هستند. اما اگر زن و مرد کنار هم نمی ‌آمدند، خلقت ادامه نمی‌یافت. نیازهای جسمی و احساسی مرد و زن را به سمت هم آورده و ازدواج اتفاق می ‌افتد. تا قبل از قرن...