برچسب شده دلهره

کنار آمدن با حمله ناشی از ترس و دلهره 0
5,212

کنار آمدن با حمله ناشی از ترس و دلهره

فرض کنید که می خواهید مقابل عده زیادی صحبت کنید، حتما کف دستانتان عرق کرده و تپش قلب خواهید داشت احـــتمالا قبل از سخنرانی یک بار برای خودتان متن را می خوانید، احساس می کنید پروانه ای درون معده اتان وجود دارد و راه گــلویتان بسته شده است. وقتی روی سن می رویـد احسـاس می کنـیـد هـمـه چــیز را فراموش کرده اید. مـمـکن اسـت کـمـی تـپـق بزنید و رنگ از...