برچسب شده دندان قروچه

دندان قروچه : علل و روشهای درمانی 13
16,207

دندان قروچه : علل و روشهای درمانی

دندان قروچه به صورت زیر تعریف می شود: “ساییدن و کوبیدن دندان ها با حرکات مؤکد و محکم فک، که به سایش دندان ها به هنگام خواب منجر می شود.” چه چیز باعث دندان قروچه می شود؟ پاسخ گویی به این سوال بسیار دشوار است. برخی محققان می گویند اگر انسداد (گاز گرفتن) چیزی برای کسی ممکن نباشد، آنها دچار دندان قروچه می شوند. افراد...