برچسب شده دور بازو

تقویت عضلات بازو به روش صحیح 1
14,694

تقویت عضلات بازو به روش صحیح و علمی

اگر این تمرینات را به درستی انجام دهید، در مدت زمان بسیار کوتاهی، عضلات بازو هایتان را کاملاً برآمده خواهید کرد. تمرین شماره ۱ با کف دستانی رو به بالا وزنه را بلند کنید، فاصله دست ها به اندازه عرض شانه باشد. ۷ مرتبه وزنه را تا نصف بالا ببرید. و بعد ۷ مرتبه دیگر آن را از نصف تا بالاترین درجه ببرید. در قسمت...